14 listopada 2018 odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA dla wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego oraz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Gen. M. Boruty-Spiechowicza.

Głównym celem projektu jest integracja międzypokoleniowa wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego oraz podopiecznych DPS Domu Kombatanta.  Ale przede wszystkim projekt ten w swoim założeniu ma być okazją do wymiany myśli, doświadczeń i emocji. Seniorzy, będą mogli podzielić się swoją wiedzą i przeżyciami. Natomiast dzieci doświadczą ducha wolontariatu – dzielenia się swoim czasem i uwrażliwienia na potrzeby innych. Chcemy działać razem i uczyć się siebie, poznawać historie i tradycje. A przede wszystkim – chcemy rozmawiać. Wspólnie spędzone chwile i ciepła, rodzinna atmosfera mają wprowadzić uczestników projektu w radosny czas Bożego Narodzenia, by finalnie zasiąść przy wspólnej kolacji podczas spotkania wigilijnego SPWD.

Pierwsze spotkanie pt. „Łączmy się” podczas, którego wykonywaliśmy wspólnie ozdoby świąteczne miało na celu nawiązanie współpracy w grupie, wzajemnie poznanie się, wdrożenie do bezpośredniego komunikowania się, budowanie więzi, poczucia przynależności do grupy, wprowadziło również świąteczną atmosferę, rozbudziło kreatywność, usprawniło zdolności manualne wszystkich uczestników.

Spędziliśmy piękny wspólny czas!