13 grudnia 2018 odbyło się trzecie spotkanie w ramach projektu CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA dla wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego oraz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Gen. M. Boruty-Spiechowicza.

Głównym celem projektu jest integracja międzypokoleniowa wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego oraz podopiecznych DPS Domu Kombatanta. Ale przede wszystkim projekt ten w swoim założeniu ma być okazją do wymiany myśli, doświadczeń i emocji. Seniorzy, będą mogli podzielić się swoją wiedzą i przeżyciami. Natomiast dzieci doświadczą ducha wolontariatu – dzielenia się swoim czasem i uwrażliwienia na potrzeby innych. Chcemy działać razem i uczyć się siebie, poznawać historie i tradycje. A przede wszystkim – chcemy rozmawiać. Wspólnie spędzone chwile i ciepła, rodzinna atmosfera mają wprowadzić uczestników projektu w radosny czas Bożego Narodzenia, by finalnie zasiąść przy wspólnej kolacji podczas spotkania wigilijnego SPWD.

Trzecie spotkanie pt. „Nasza opowieść wigilijna”, podczas którego ubieraliśmy choinkę w DPS miało na celu wspólne tworzenie opowiadania świątecznego, które będzie podsumowaniem spotkań i poznanych historii, kontynuowanie poznawania tradycji bożonarodzeniowych, wzmocnienie więzi w grupie i podtrzymanie współpracy, dalsze wzajemne poznawanie się uczestników projektu. Spędziliśmy piękny wspólny czas!