Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie informuje, że w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

na wniosek osób uprawnionych przyznawana będzie pomoc finansowa w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Wniosek o przyznanie świadczenia wraz z podpisaną klauzulą informacyjną można składać do 28 listopada 2019 r. w Centrum.

Wnioski złożone po tym terminie lub niekompletne pozostaną nierozpatrzone.

Załącznik nr 3 do ZFŚS

Klauzula