Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

“ Wrzosowa przystań ”

ul. Józefa Romana 30/1
71 - 837 Szczecin
sekretariat@cod.szczecin.pl
91 486 81 05

PO-W „Wrzosowa przystań” położona jest w dzielnicy Północ, jest to placówka opiekuńczo – wychowawcza typu interwencyjnego. Placówka zapewnia pobyt 10 wychowankom.

W placówce opiekę nad dziećmi sprawuje 7 wychowawców, zorganizowana jest także opieka specjalistów.

Placówka współfinansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.