Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

“ Wrzosowa przystań ”

ul. Józefa Romana 30/1
71 - 837 Szczecin
sekretariat@cod.szczecin.pl
91 486 81 05

PO-W „Wrzosowa przystań” położona jest w dzielnicy Północ, jest to placówka typu socjalizacyjnego. Placówka zapewnia pobyt 10 wychowankom.

W placówce opiekę nad dziećmi sprawuje 6 wychowawców, zorganizowana jest także opieka specjalistów.