“ Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego ”

ul. Wszystkich Świętych 66
71-457 Szczecin
sekretariat@cod.szczecin.pl
91 431-58-91 wew. 24

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego działa w strukturze Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie Zadaniem Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Szczecin. Naszymi wychowankami są dzieci w wieku od 5 lat do 18 lat. Przyjmowane do Placówki są na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego  w Szczecinie lub wniosku opiekuna prawnego. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego inspiruje się ideą połączenia trzech funkcji: wychowania, rozwoju społecznego i terapii. Dzięki temu wychowanie uzyskuje nową dynamikę wykorzystywaną przez wychowawców a dzięki socjoterapii i terapii psychologicznej wychodzi ze wstydliwych zakamarków i dociera do dzieci oraz ich rodziców. Specjaliści i wychowawcy zatrudnieni w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego postawili sobie cel wymyślanie i skuteczne realizowanie pomysłów dla dzieci i młodzieży. Opiekowanie się nimi, uczenie ich, bawienie się z nimi, organizowanie im czasu wolnego, ale też wymaganie – zaangażowania, myślenia, współdziałania.

 

Wydarzenia

FERIE SPWD II 2019

Drugi tydzień ferii Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego obfitował w jeszcze więcej atrakcji niż pierwszy!

FERIE SPWD I 2019

Pierwszy tydzień ferii wychowankom Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego upłynął pod znakiem wielu atrakcji. Codziennie coś się działo!

Bal Maskowy

W dniu 25 stycznia 2019 wychowankowie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego wzięli udział w maskowym balu karnawałowym.

Dzień Babci i Dziadka w SPWD

W dniu 18 stycznia 2018 roku pani Agniesia, socjoterapeutka przygotowała dla nas cudne warsztaty plastyczne, podczas których własnoręcznie przygotowaliśmy prezenty i laurki dla babci i dziadka.

Zabawy integracyjne ze Szkolnym Klubem Wolontariusza

Szkolny Klub Wolontariusza z Gimnazjum w Przecławiu 15 stycznia 2019 roku kolejny raz zaprosił wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego do siebie na zajęcia integracyjno-sportow

Zajęcia plastyczno-integracyjne ze studentkami US

W dniu 08.01.2019 roku Specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego odwiedziły studentki III roku Pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego.