“ Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego ”

ul. Wszystkich Świętych 66
71-457 Szczecin
sekretariat@cod.szczecin.pl
91 431-58-91 wew. 24

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego działa w strukturze Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie Zadaniem Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Szczecin. Naszymi wychowankami są dzieci w wieku od 5 lat do 18 lat. Przyjmowane do Placówki są na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego  w Szczecinie lub wniosku opiekuna prawnego. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego inspiruje się ideą połączenia trzech funkcji: wychowania, rozwoju społecznego i terapii. Dzięki temu wychowanie uzyskuje nową dynamikę wykorzystywaną przez wychowawców a dzięki socjoterapii i terapii psychologicznej wychodzi ze wstydliwych zakamarków i dociera do dzieci oraz ich rodziców. Specjaliści i wychowawcy zatrudnieni w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego postawili sobie cel wymyślanie i skuteczne realizowanie pomysłów dla dzieci i młodzieży. Opiekowanie się nimi, uczenie ich, bawienie się z nimi, organizowanie im czasu wolnego, ale też wymaganie – zaangażowania, myślenia, współdziałania.

 

Wydarzenia

Wielkanocne warsztaty kulinarne

W dniu 18 kwietnia Pani Agniesia ze swoją grupą drugą zaprosiła wszystkich wychowanków wraz z rodzicami na Wielkanocne Warsztaty Kulinarne.

Rodzinne warsztaty wielkanocne

Dnia 12 kwietnia 2019 w Specjalistycznej Placówce Wparcia Dziennego odbyły się rodzinne wielkanocne warsztaty plastyczne.

Niezwykły Dzień Pisankowych Zajączków

Wychowankowie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego wraz z panią Agniesią socjoterpaeutką przeżyli przygodę z wielkanocnymi zajączkami.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2019

Dnia 2 kwietnia wychowankowie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego, tradycyjnie już obchodzili Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Dzień Kobiet w SPWD

W dniu 29 marca, jak już udało się dograć wszystkie terminy, wychowankowie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego obchodzili Dzień Kobiet.

Wiosenna integracja rodzinna

Projekt „W stronę rodziny” to cykl comiesięcznych spotkań z rodzicami wychowanków SPWD. Jego głównym celem jest wpieranie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych, a ta