“ Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego ”

ul. Wszystkich Świętych 66
71-457 Szczecin
sekretariat@cod.szczecin.pl
91 431-58-91 wew. 24

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego działa w strukturze Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie Zadaniem Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Szczecin. Naszymi wychowankami są dzieci w wieku od 5 lat do 18 lat. Przyjmowane do Placówki są na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego  w Szczecinie lub wniosku opiekuna prawnego. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego inspiruje się ideą połączenia trzech funkcji: wychowania, rozwoju społecznego i terapii. Dzięki temu wychowanie uzyskuje nową dynamikę wykorzystywaną przez wychowawców a dzięki socjoterapii i terapii psychologicznej wychodzi ze wstydliwych zakamarków i dociera do dzieci oraz ich rodziców. Specjaliści i wychowawcy zatrudnieni w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego postawili sobie cel wymyślanie i skuteczne realizowanie pomysłów dla dzieci i młodzieży. Opiekowanie się nimi, uczenie ich, bawienie się z nimi, organizowanie im czasu wolnego, ale też wymaganie – zaangażowania, myślenia, współdziałania.

 

Wydarzenia

Fotoksiążka jako podsumowanie projektu CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA

Na podsumowanie projektu „CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA”, powstała fotoksiążka.

Wiosna w lutym

Korzystając z wiosennej aury w lutym wychowankowie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego wraz z panią socjoterapeutką Agnieszką wyszli na świeże powietrze i świetnie bawili się integ

Tłusty czwartek i piątek w SPWD

Wychowankowie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego świętowali Tłusty Czwartek robiąc własnoręcznie faworki.

WALENTYNKI 2019 w SPWD

W integracyjne piątkowe popołudnie 15 lutego 2019 roku wychowankowie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego świętowali Dzień Świętego Walentego.

Mityng Skoku o Tyczce

W dniu 12 lutego 2019 wychowankowie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego wraz z Panią Agniesią wzięli udział w II Szczecińskim Mityngu Skoku o tyczce w Netto Arenie.

FERIE SPWD II 2019

Drugi tydzień ferii Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego obfitował w jeszcze więcej atrakcji niż pierwszy!