Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

“ Pod kasztanami ”

ul. Śląska 8/3
70 - 432 Szczecin
sekretariat@cod.szczecin.pl
91 818-04-87

PO-W „Pod kasztanami” to placówka typu socjalizacyjnego, przystosowana do pobytu 12 dzieci, nad którymi opiekę sprawuje 5 wychowawców, oferuje wychowankom także opiekę specjalistów.

Placówka położona jest na 1 piętrze kamienicy w Centrum miasta.

Wydarzenia