Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

“ Liliowa zatoka ”

ul. Józefa Romana 18/2
71 - 837 Szczecin
sekretariat@cod.szczecin.pl
91 576 87 60

PO-W „Liliowa zatoka” położona jest w dzielnicy Północ. Jest placówką jest typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi. Placówka zapewnia pobyt 12 wychowankom, a opiekę nad nimi sprawuje 7 wychowawców. Wychowankowie korzystać mogą również z pomocy specjalistów.

 

Wydarzenia