PO-W „Liliowa zatoka” położona jest w dzielnicy Północ. Jest placówką jest typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi. Placówka zapewnia pobyt 12 wychowankom, a opiekę nad nimi sprawuje 7 wychowawców. Wychowankowie korzystać mogą również z pomocy specjalistów.