Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

“ Leśna chatka ”

ul. Wiślana 17
70 - 885 Szczecin
sekretariat@cod.szczecin.pl
91 462-08-83

PO-W „Leśna chatka” znajduje się w dzielnicy Wielgowo. Zapewnia 14 miejsc dla wychowanków, a opiekę nad dziećmi sprawuje 6 wychowawców. Dzieci mają zapewnioną także opiekę specjalistów.