Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

“ Dom pod żaglami ”

ul. Jarowita 10/5
70-501 Szczecin
sekretariat@cod.szczecin.pl
918299052

PO-W „Dom pod żaglami” położona jest w Centrum Szczecina, w sąsiedztwie Wałów Chrobrego oraz Parku Żeromskiego. Jest to placówka typu interwencyjnego. Placówka zapewnia pobyt 9 wychowankom, a opiekę nad nimi sprawuje 6 wychowawców. Wychowankowie korzystać mogą również z pomocy specjalistów.