PO-W „Dom pod żaglami” położona jest w Centrum Szczecina, w sąsiedztwie Wałów Chrobrego oraz Parku Żeromskiego. Jest to placówka jest typu interwencyjnego. Placówka zapewnia pobyt 9 wychowankom, a opiekę nad nimi sprawuje 6 wychowawców. Wychowankowie korzystać mogą również z pomocy specjalistów.