Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

“ Dom pod platanami ”

ul. Broniewskiego 16
71 - 460 Szczecin
sekretariat@cod.szczecin.pl
91 454-16-73

Dom pod platanami to placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego, zapewnia 28 miejsc dla wychowanków, opiekę psychologiczno-pedagogiczną oraz zajęcia terapeutyczne dla przebywających tam dzieci i młodzieży. Wychowankami tej  placówki są dzieci z orzeczeniem  o niepełnosprawności typu intelektualnego i/lub fizycznego, dzieci z orzeczeniami o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym.

Wydarzenia

Program profilaktyczny

W nowym roku wystartowaliśmy z realizacją programu profilaktycznego pt. ,,Spotkania z ciekawymi ludźmi”. Programem tym objęte są placówki opiekuńczo - wychowawcze typu socjalizacyjnego „D

Wyjście do Opery na Zamku

2 lutego dzieci z Centrum Opieki nad Dzieckiem wraz z wychowawcami udały się do Szczecińskiej Opery na Zamku, aby obejrzeć spektakl pod tytułem ,, Alicja w Krainie Czarów”.

„Pomagamy”

12 stycznie 2018 roku wychowankowie "Domu Pod Platanami" odwiedzili Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie.

Święta w „Domu pod platanami”

Wychowankowie i wychowawcy brali udział w tworzeniu nastroju świątecznego, piekli ciasteczka, lepili pierogi. Wspólnie ubrali choinkę. Świąteczne zapachy unosiły się w domu.

Andrzejki Broniewskiego

Jak co roku w Domu pod platanami dzieci uczestniczyły w wieczorze wróżb Andrzejkowych.

Mikołajki 2018 r.

W dniu 4 grudnia 2018 r. dzięki uprzejmości Niemieckiego Elementu Wsparcia Wielonarodowego Korpusu Północno – Wschodniego, 40 wychowanków z Centrum Opieki nad Dzieckiem miało okazję spędzi