Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

“ Dom pod platanami ”

ul. Broniewskiego 16
71 - 460 Szczecin
sekretariat@cod.szczecin.pl
91 454-16-73

„Dom pod platanami” to placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego, która zapewnia 14 miejsc dla wychowanków, nad którymi opiekę sprawuje 10 wychowawców. wspieranych przez psychologów, pedagogów oraz zajęcia terapeutyczne dla przebywających tam dzieci i młodzieży. Wychowankami tej  placówki są dzieci z orzeczeniem  o niepełnosprawności typu intelektualnego i/lub fizycznego, dzieci z orzeczeniami o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym.