Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

“ Dom nad jeziorem ”

ul. Pokładowa 20
70 - 832 Szczecin
sekretariat@cod.szczecin.pl
91 817 11 90

PO-W „Dom nad jeziorem” znajduje się na osiedlu Dąbie i zapewnia miejsc pobytu 11 wychowankom.

W placówce zatrudnionych jest 6 wychowawców, z dziećmi pracują także specjaliści.