Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

“ Czereśniowy domek ”

ul. Łosiowa 5
70 - 795 Szczecin
sekretariat@cod.szczecin.pl
91 461-22-76

Czereśniowy domek położony jest w dzielnicy Kijewo, jest to placówka typu socjalizacyjnego, zapewniająca pobyt 14 wychowankom.

W placówce opiekę nad dziećmi sprawuje 6 wychowawców, zorganizowana jest także opieka specjalistów.