Informujemy, że Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego wznawia swoją działalność od 27 maja 2020 roku.

Do placówki może uczęszczać dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Opiekun prawny/rodzic nie wchodzi na teren placówki.

W godzinach od 8:00 do 8:30 przyprowadza dziecko, które jest odbierane przez pracownika placówki przy drzwiach głównych budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem. Odbiór wychowanków przez opiekunów odbywa się również przy drzwiach głównych budynku o godzinie 15:30.

Przed wejściem na teren SPWD dziecku mierzona jest temperatura, po uprzednim podpisaniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego, obowiązkowo odkaża ręce.