Rozpoczynamy ostatni w tym roku nabór do usług mobilnego zespołu specjalistów dla wychowanków PWD.

Oczekujemy na zgłoszenia do usług pedagoga, psychologa, logopedy i terapeuty. Po rozeznaniu potrzeb usługi udzielane będą w miarę zasobów.

Nabór trwać będzie od 4 listopada do 18 listopada 2019 r. Wypełnione „karty zgłoszenia” należy składać w sekretariacie Centrum Opieki nad Dzieckiem (ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie) lub bezpośrednio u specjalisty ds. systemu wsparcia dziennego. 
Po zakwalifikowaniu uczestnika do danej formy wsparcia konieczne jest wypełnienie pozostałych dokumentów wynikających z regulaminu (załączniki do regulaminu)  i dostarczenie ich najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji usługi.
Formularz zgłoszenia
Przypominamy, że projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn. Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, które na każdym etapie mogą zgłaszać indywidualne potrzeby.