Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na Usługę cateringową dla uczestników warsztatów „Sztuka budowania” w ramach projektu Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie.

Link do ogłoszenia:

http://bip.centrumopieki.szczecin.pl/chapter_124014.asp?soid=9C7945F271D44E2385C459D29C329653