Ponownie zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na Usługę cateringową dla uczestników warsztatów „Sztuka budowania” w ramach projektu Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie.

Link do ogłoszenia:

http://bip.centrumopieki.szczecin.pl/chapter_124014.asp?soid=4D061B705D254A848D97C72B5C9CEB93