Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na USŁUGI TERAPEUTYCZNE W RAMACH MOBILNEGO ZESPOŁU SPECJALISTÓW W PLACÓWKACH WSPARCIA DZIENNEGO w ramach projektu Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie.

Link do ogłoszenia:

http://bip.centrumopieki.szczecin.pl/chapter_124014.asp?soid=6EEB4671A9E249CC8C64CC9E776680C0