Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na organizację warsztatów wyjazdowych w programie „Sztuka budowania”

w ramach projektu „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”

Link do ogłoszenia:

http://bip.centrumopieki.szczecin.pl/chapter_124014.asp?soid=C27C8CA5202A4BE39099E094789304C2