Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na „Usługi mobilnego zespołu specjalistów w Placówkach Wsparcia Dziennego w skład, którego wchodzą: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta- w podziale na części”, w ramach projektu Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie.

Link do ogłoszenia:

http://bip.centrumopieki.szczecin.pl/chapter_124014.asp?soid=3F30FE1700964EC88B7BBE21B2DF43B5