Dzień dobry

Ogłaszam rozpoczęcie naboru grup szkoleniowych do Warsztatów Komputerowych organizowanych w ramach projektu „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”.
Zajęcia odbywają się w blokach tematycznych zaplanowanych na 6 zajęć po 3 godziny lekcyjne, w grupach 10 osobowych (każda złożona jedynie z wychowanków jednej PWD). Jeśli dzieci w grupie miałoby być więcej – proszę o kontakt.

Zajęcia możemy realizować w dowolny dzień tygodnia po godzinie 15:30.

Dla danej grupy mogą odbywać się raz w tygodniu lub dwa razy, w godzinach dostosowanych do godzin pracy placówek i możliwości dojazdu.

Zgłoszenia grupy na karcie zgłoszeniowej wraz z wypełnionymi zgodami rodziców/opiekunów dzieci (na druku „oświadczenie opiekuna”) proszę składać w sekretariacie COD (ul. Wszystkich Świętych 66, Szczecin), drogą mailową ( arokita-zeluk@cod.szczecin.pl ) lub bezpośrednio u specjalisty ds. systemu wsparcia dziennego p. Agnieszki Rokity-Żeluk do dnia 15.04.2022 r.

Następnie ustalimy z wychowawcami zakwalifikowanych grup terminy zajęć, które najbardziej będą pasowały grupie. Mile widziane będą sugestie co do zakresu materiału zajęć jaki najbardziej interesowałby wychowanków – prowadzący ma elastyczne podejście do programu, jeśli są tematy szczególnie interesujące daną grupę z pewnością je uwzględni. Przy zgłaszaniu grupy można określić poziom jej zaawansowania.

Wychowankowie biorący udział w Warsztatach Komputerowych stają się uczestnikami projektu „Samodzielni” i konieczne będzie wypełnienie dla nich kompletu dokumentów uczestnika.

WARSZTATY KOMPUTEROWE – karta zgłoszenia grupy

WARSZTATY KOMPUTEROWE – Oświadczenie opiekuna kandydata do warsztatów komputerowych

Przypominamy, że projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn. Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, które na każdym etapie mogą zgłaszać indywidualne potrzeby.