Wyjazd odbył się pod hasłem „Nakarmić słonie”. W programie wyjazdu opiekunowie przede wszystkim za główny cel założyli wzbogacenie wiadomości wychowanków na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata oraz zapoznanie z ich warunkami życia w zoo. W trakcie zwiedzania nawiązała się ciekawa dyskusja na temat tego, czy zamykanie zwierząt w klatkach dla celów rekreacyjno – edukacyjnych jest właściwe i naturalne dla zachowania homeostazy środowiska życia dzikich zwierząt. We wnioskach uznaliśmy, że właściwie, jeśli zoo jest ich naturalnym środowiskiem od początku ich życia, bądź środowiskiem zastępczym z powodu zagrożenia gatunku, a przy okazji realizowany jest aspekt edukacyjny bądź badawczy, nie ma niczego niewłaściwego w prowadzeniu tego typu działalności. Podczas zwiedzania zoo obserwowaliśmy zwierzęta w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do naturalnego środowiska m.in.: słonie, zebry, żyrafy, dzikie ptaki, zwierzęta nocne i wiele innych ciekawych gatunków.
Na zakończenie wyjazdu oczywiście odwiedziliśmy poznańskie koziołki, które uśmiechały się do nas za deszczowych chmur z wieży ratusza. Zdecydowanie wycieczka do Poznania była jedną z ciekawszych zaproponowanych form wypoczynku wakacyjnego.