Rozpoczynamy pierwszy nabór do usług mobilnego zespołu specjalistów dla wychowanków PWD oraz do „Sztuki budowania” dla całych rodzin wychowanków PWD. Nabór trwać będzie od 15 lipca do 20 sierpnia 2019 r. Wypełnione „karty zgłoszenia” (odrębnie dla zespołu specjalistów i odrębnie dla „Sztuki budowania” wraz z załącznikiem) należy składać w sekretariacie Centrum Opieki nad Dzieckiem (ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie) lub drogą mailową na adres  arokita-zeluk@cod.szczecin.pl (można przesyłać skany ze wszystkimi podpisami, z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych) a następnie oryginały.
Po zakwalifikowaniu uczestnika do danej formy wsparcia konieczne jest wypełnienie pozostałych dokumentów wynikających z regulaminu (załączniki do regulaminu)  i dostarczenie ich najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji usługi.
Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem Projektu oraz z załączonymi dokumentami:

karta zgłoszenia- mobilny zespół

karta zgłoszenia – Sztuka Budowania

Oświadczenie opiekuna -załącznik do Karty zgłoszenia – „Sztuka budowania”

Przypominamy, że projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn. Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, które na każdym etapie mogą zgłaszać indywidualne potrzeby.