Rozpoczynamy nabór do projektu usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (pieczy instytucjonalnej). Zakwalifikowanych do projektu wychowanków w wieku 14-20 lat obejmiemy indywidualnym wsparciem mentora usamodzielnienia oraz programem pn. „Rejs ku dorosłości”.
Nabór trwać będzie do 13 września 2019 r.
Wypełnione „karty zgłoszenia” należy składać w sekretariacie Centrum Opieki nad Dzieckiem (ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie) lub drogą mailową na adres samodzielni@cod.szczecin.pl (można przesyłać skany ze wszystkimi podpisami, z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych) a następnie dostarczyć oryginały.
Po zakwalifikowaniu uczestnika konieczne będzie wypełnienie pozostałych dokumentów wynikających z regulaminu (załączniki do regulaminu)  i dostarczenie ich najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji usługi.
Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem Projektu dostępnym na naszej stronie oraz z załączonymi dokumentami:
Karta zgłoszenia – rekomendacji
Oświadczenie kandydata/opiekuna
Przypominamy, że projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn. Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, które na każdym etapie mogą zgłaszać indywidualne potrzeby.