Rozpoczynamy nabór grup szkoleniowych do Warsztatów Komputerowych organizowanych w ramach projektu “Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”.
Zajęcia odbywać się mają raz w tygodniu, w blokach tematycznych zaplanowanych na 3 godziny lekcyjne, w grupach 10 osobowych (każda złożona jedynie z wychowanków jednej PWD).
Ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem mamy ograniczoną możliwość korzystania z Pracowni Komputerowej mieszczącej się w Centrum Opieki nad Dzieckiem. Dla zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, zajęcia mogą się odbywać jedynie popołudniami, po godzinie 15:30. Proszę o zgłoszenia z PWD, które mają możliwość raz w tygodniu przyprowadzać wychowanków na popołudniowe zajęcia  (aby nie utrudniać bieżącej pracy PWD możliwe jest korzystanie z zajęć co drugi tydzień lub nawet raz w miesiącu – to jest do ustalenia).

Zgłoszenia grupy na karcie zgłoszeniowej wraz z wypełnionymi zgodami rodziców/opiekunów dzieci (na druku “oświadczenie opiekuna”) proszę składać w sekretariacie COD (ul. Wszystkich Świętych 66, Szczecin) lub drogą mailową (poprzez emaila arokita-zeluk@cod.szczecin.pl ) do dnia 10.03.2021 r.

Następnie ustalimy z wychowawcami zakwalifikowanych grupy terminy zajęć, które najbardziej będą pasowały grupie. Mile widziane będą sugestie co do zakresu materiału zajęć jaki najbardziej interesowałby wychowanków – prowadzący ma elastyczne podejście do programu, jeśli są tematy szczególnie interesujące daną grupę z pewnością je uwzględni. Przy zgłaszaniu grupy można określić poziom jej zaawansowania.

Na pierwsze zajęcia obowiązkowo każdy wychowanek musi dostarczyć podpisane przez rodzica/opiekuna “Oświadczenie COVID”.

Wychowankowie biorący udział w Warsztatach Komputerowych stają się uczestnikami projektu “Samodzielni” i konieczne będzie wypełnienie dla nich kompletu dokumentów uczestnika, który prześlę w mailu informującym o zakwalifikowaniu grupy.

Powyższą informację oraz niezbędne druki otrzymają Państwo również drogą mailową.

karta zgłoszenia grupy

Oświadczenie opiekuna kandydata do warsztatów komputerowych

Oświadczenie COVID

Przypominamy, że projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn. Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, które na każdym etapie mogą zgłaszać indywidualne potrzeby.