Rozpoczynamy nabór drużyn do Turnieju piłki nożnej miedzy Placówkami Wsparcia Dziennego w Szczecinie – „Odkop Marzenia”. 
Wypełnione formularze  – „karta zgłoszenia drużyny” (jedna dla każdej drużyny) oraz „Oświadczenia opiekuna kandydata/kandydatki do projektu” (dotyczące każdego zawodnika z drużyny) należy składać  w sekretariacie Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie w dniach od 26.08.2019 r. do 06.09.2019 r.
Po zebraniu zgłoszeń ustalony zostanie harmonogram rozgrywek, który udostępnimy do dnia 20.09.2019 r.
Karta zgłoszenia drużyny
Oświadczenie opiekuna kandydata/kandydatki do projektu
Przypominamy, że projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn. Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, które na każdym etapie mogą zgłaszać indywidualne potrzeby.