Dzień dobry

Rozpoczynamy nabór do programu “WARSZTATY KULINARNE” dla  wychowanków PWD.

Zapraszamy Placówki do zgłaszania grup (min. 8 osób, max. 10 osób). Placówki, które mają wielu wychowanków i nie będą oni w stanie wziąć udziału w zajęciach jednego dnia, mogą zgłosić 2 grupy (odrębne, wychowankowie nie mogą się powtarzać), które odbędą zajęcia w różnych terminach.
Informacje na temat programu zawarte są w załączniku, umieściłam tam również “Karty zgłoszenia” i “zgodę opiekuna kandydata”.
Po zakwalifikowaniu grupy konieczne będzie wypełnienie również dokumentów uczestnika, dla wychowanków nie będących dotąd uczestnikami projektu “Samodzielni”. W mailu informującym o zakwalifikowaniu grupy podam pełną informację dla których wychowanków trzeba będzie je wypełnić i prześlę same druki.

NABÓR TRWAĆ BĘDZIE OD 16 WRZEŚNIA DO 22 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

WYPEŁNIONE “KARTY ZGŁOSZENIA” NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM
(UL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 66 W SZCZECINIE).

OPIS PROGRAMU WARSZTATY KULINARNE
karta zgłoszenia grupy na warsztaty kulinarne
Oświadczenie opiekuna kandydata do warsztatów kulinarnych

Przypominamy, że projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn. Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, które na każdym etapie mogą zgłaszać indywidualne potrzeby.