Dzień dobry

Rozpoczynamy dodatkowy nabór na usługi Mobilnego Zespołu Specjalistów dla wychowanków PWD w ramach projektu  „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”.

W związku z rozszerzeniem kadry Mobilnego Zespołu przyjmuję zgłoszenia wychowanków do usług logopedy.

Jeśli dziecko  ma słyszalną wadę wymowy lub diagnozę logopedyczną – może otrzymać wsparcie w postaci pracy logopedycznej na terenie PWD.

Nabór trwać będzie od 1 do 15 kwietnia  2022 r.

Do naboru wypełnione zostać muszą tylko „karty zgłoszenia” (w załączniku, proszę o dwustronne drukowanie w miarę możliwości) z adekwatnym uzasadnieniem i  zgodą podpisaną przez rodzica/opiekuna wychowanka. Należy je składać w sekretariacie Centrum Opieki nad Dzieckiem (ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie) lub drogą mailową na adres  arokita-zeluk@cod.szczecin.pl (można przesyłać skany ze wszystkimi podpisami, z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych) a następnie oryginały.

Po otrzymaniu przez PWD informacji o zakwalifikowaniu uczestnika do usługi konieczne będzie, w przypadku wychowanków nie biorących dotąd udziału w projekcie, wypełnienie pozostałych dokumentów (które prześlę) wynikających z regulaminu  i przekazanie ich najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji usługi.

karta zgłoszenia- MZ

Przypominamy, że projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn. Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, które na każdym etapie mogą zgłaszać indywidualne potrzeby.