Dzień dobry Państwu

Rozpoczynamy nabór drużyn i zawodników indywidualnych do III edycji Turnieju Sportowego dla Placówek Wsparcia Dziennego w Szczecinie.

KAŻDA PLACÓWKA MOŻE ZGŁOSIĆ SWOICH WYCHOWANKÓW DO UDZIAŁU W TURNIEJU W KAŻDEJ Z  TRZECH FORM LUB DO POSZCZEGÓLNYCH.

  1. Drużyna w rozgrywkach piłkarskich
  2. Indywidualni uczestnicy w zawodach sportowych
  3. Drużyna w rajdzie

Planowany termin trwania Turnieju to 13.09.2022 r. – 07.10.2022 r.

Konkretny harmonogram rozgrywek zostanie ustalony po zebraniu zgłoszeń. Pierwsze rozgrywki (zarówno mecze jak i dodatkowe zawody sportowe) planujemy na wtorek 13.09.2022 r.

  1. Mecze piłki nożnej, między zgłoszonymi drużynami z Placówek Wsparcia Dziennego, rozgrywane będą we wtorki, w okresie wrzesień – początek października 2022 r. (w zależności od liczby zgłoszonych drużyn) na boisku na terenie Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie, ul. Wszystkich Świętych 66.

Drużyna składa się z 6 zawodników i max. 4 rezerwowych (łącznie 10 osób).
Placówka, która ma zbyt mało zawodników aby samodzielnie wystawić drużynę piłkarską ma możliwość stworzenia drużyny łączonej z inną Placówką. Drużyny mogą być chłopięce, dziewczęce lub koedukacyjne – pozostawiamy dowolność w tej kwestii.

  1. Druga forma udziału wychowanków PWD w Turnieju to zawody indywidualne, szybkie konkursy, rozstrzygane na bieżąco, z drobnymi nagrodami. Będą to zajęcia dla wychowanków placówek, którzy nie biorą udziału w rozgrywkach piłkarskich a często, choćby z powodów organizacyjnych, przyjeżdżają również z opiekunami na mecze. Dla nich przygotowane będą zawody sportowe o różnym stopniu trudności, dostosowane do wieku uczestników, odbywające się podczas rozgrywanych meczów. Placówka nie musi zgłosić drużyny piłkarskiej aby zgłosić udział zawodników indywidualnych.

Wychowanków tych Placówka zgłasza na druku „karta zgłoszenia uczestników indywidualnych” i  również dla każdego z tych dzieci konieczne jest wypełnienie przez rodzica/opiekuna załącznika “Oświadczenie opiekuna kandydata/kandydatki do projektu”.

Jeśli Placówka chce zgłosić większą liczbę uczestników niż przewidziano w „karcie” można wypełnić dwa druki. Formalnie te dzieci również będą uczestnikami projektu i konieczne jest ich zgłoszenie z imienia i nazwiska oraz późniejsze wypełnienie dla nich dokumentów „uczestnika projektu”.

  1. Trzecią możliwą formą udziału Placówki w III edycji Turnieju będzie zgłoszenie drużyny do RAJDU. Rajd odbędzie się w sobotę 01.10.2022 r. Każda z drużyn otrzyma mapkę (z trasą wokół jeziora), z pomocą której trzeba będzie odnaleźć poszczególne stanowiska i wykonać zadania zdobywając punkty. Na zakończenie zorganizowane zostanie ognisko, pieczenie kiełbasek i wspólna zabawa.

Zgłoszenie drużyny do RAJDU składa Placówka na druku „Karta zgłoszenia do Rajdu”.

Dodatkowo na zakończenie Turnieju planujemy FESTYN DLA WYCHOWANKÓW I ICH RODZIN, który odbędzie się dnia 7 października 2022 r. na obiekcie sportowym przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie. W trakcie imprezy nastąpi wręczenie pucharów i medali za rozgrywki, przewidujemy też zabawy oraz poczęstunek dla dzieci i rodziców.

 

Wypełnione formularze (w załączeniu)  – “karta zgłoszenia drużyny” (jedna dla każdej drużyny), „karta zgłoszenia uczestników indywidualnych”, „karta zgłoszenia do Rajdu” oraz “Oświadczenie opiekuna kandydata/kandydatki do projektu” (dotyczące każdego wychowanka – zawodnika z drużyny oraz każdego uczestnika indywidualnego) należy składać  w sekretariacie Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie lub u specjalistki wsparcia dziennego Agnieszki Rokity-Żeluk w dniach od 22.08.2022 r. do 08.09.2022 r.

Po sprawdzeniu list uczestników prześlę pozostałe dokumenty, które muszą zostać wypełnione dla każdego zawodnika/zawodniczki i złożone najpóźniej w dniu, w którym uczestnik rozpoczyna swój udział w turnieju. Dotyczy to wychowanków niebiorących dotąd udziału w żadnej formie wsparcia w projekcie „Samodzielni”.

Wychowankowie biorący udział w I lub II edycji Turnieju mają już złożony komplet wymaganych dokumentów, jednakże muszą również zostać zgłoszeni do udziału i mieć świeżą zgodę rodzica/opiekuna na udział.

REGULAMIN III EDYCJI TURNIEJU SPORTOWEGO PWD
1. karta zgłoszenia drużyny piłkarskiej
2. karta zgłoszenia uczestników indywidualnych III
3. karta zgłoszenia drużyny na Rajd
4. Oświadczenie opiekuna kandydata do Turnieju

Przypominamy, że projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn. Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, które na każdym etapie mogą zgłaszać indywidualne potrzeby.