Dzień dobry
Rozpoczynamy nabór do II edycji programu „Sztuka budowania” dla całych rodzin wychowanków PWD. Zapraszamy do udziały rodziny, które potrzebują podniesienia kompetencji w różnych zakresach życia.
Opis programu i wstępny rozkład zajęć w załączniku.
Nabór trwać będzie od 7 września do 18 września 2020 r. Wypełnione „karty zgłoszenia” należy składać w sekretariacie Centrum Opieki nad Dzieckiem (ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie) lub drogą mailową na adres  arokita-zeluk@cod.szczecin.pl (można przesyłać skany ze wszystkimi podpisami, z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych) a następnie oryginały.
Po zakwalifikowaniu uczestnika do danej formy wsparcia konieczne jest wypełnienie pozostałych dokumentów wynikających z regulaminu (załączniki do regulaminu)  i dostarczenie ich najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji usługi.
Proszę o uważne zapoznanie się z Regulaminem Projektu oraz z załączonymi dokumentami.

Sztuka Budowania 2020
karta zgłoszenia 09.2020- Sztuka Budowania.doc
Oświadczenie opiekuna -załącznik do Karty zgłoszenia – „Sztuka budowania”

Przypominamy, że projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn. Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, które na każdym etapie mogą zgłaszać indywidualne potrzeby.