Międzynarodowy Dzień Ziemi, który przypada na 22 kwietnia, w tym roku upłynął wychowankom PO-W „Liliowa zatoka” niezwykle produktywnie. Mieli oni okazję poszerzyć swą wiedzę o ekosystemie, a także wziąć udział w burzy mózgów dotyczącej proekologicznych postaw. Zwieńczeniem było jednak przejście do praktyki, czyli wybranie się wraz z wychowawcami na spacer w poszukiwaniu rozrzuconych śmieci. Okoliczne pola i łąki okazały się idealnym miejscem – dzieci ochoczo zbierały napotkane papierki, butelki oraz inne odpady, aby następnie poddać je segregacji w przeznaczonych do tego kontenerach. Jak widać – można połączyć przyjemne z pożytecznym!