Wychowankowie z SPWD wzięli udział w wydarzeniu kulturalnym „Na tropie energii ”, które odbyło się w Filharmonii i prowadził je znany muzyk – Czesław Mozil. Spotkanie wyjaśniło dzieciom czym właściwie jest energia? Czasem mamy jej dużo, a czasami jesteśmy jej zupełnie pozbawieni. Skąd zdobyć energię, kiedy nam jej brakuje? Okazuje się, że można czerpać ją ze słońca, wody, wiatru, ale także z kontaktów z innymi ludźmi i ze sztuką.