Ogłaszamy konkurs plastyczny pt. PALMA WIELKANOCNA.

Konkurs polega na wykonaniu pracy zbiorowej dowolną techniką.

Termin wykona prac oraz ich dostarczenia do sekretariatu COD to 27 Marca  2023 r.

Dla zwycięskich placówek przewidujemy nagrody.