termin: 20 września 2017, godz. 10.00–14.00 miejsce: Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15
Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie zapraszają na organizowaną wspólnie konferencję „Wspólnie wspieramy rodziny – na styku teorii z praktyką”, poświęconą problematyce pracy kuratorów, asystentów rodziny oraz działalności Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego. Szczególnie zachęcamy do udziału w konferencji: kuratorów, asystentów rodzin, pracowników socjalnych MOPR-u, pedagogów szkolnych i przedstawicieli świetlic środowiskowych.
PROGRAM KONFERENCJI:
10:00-10:15 – Powitanie gości, przedstawienie prelegentów i tematyki konferencji – Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem – Romana Klimek Jacoszek
10:15-10:45 – „Kurator – wymaga, czy pomaga?” – kurator zawodowy Agnieszka Szablewska 10:45-11:15 – „Rola pedagoga szkolnego we wspieraniu rodziny” – mgr Krystyna Kubik
11:15-11:45 – „Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia” – asystent rodziny Alicja Szmeterowicz
11:45-12:15 – przerwa kawowa
12:15-12:45 – „Wspólnoty samopomocowe w terapii rodzin z problemem uzależnienia” – mgr Teresa Lipko
12:45-13:15 – „Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego jako element systemu wsparcia rodziny” – psycholog Agnieszka Chułek
13.15 – podziękowanie i pożegnanie gości.
Rejestracja uczestników do godziny 1200 dnia 15 września 2017 roku. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: bpick@wshtwp.pl
Formularz rejetracyjny