23 marca 2019 roku  piłkarze z Centrum Opieki nad Dzieckiem z drużyny Sternika uczestniczyli w Halowym Turnieju Piłki Nożnej pod patronatem Łukasza Fabiańskiego w Kołaczkowie. Do Kołaczkowa przybyły drużyny z placówek opiekuńczo-wychowawczych z Płocka, Grudziądza, Zieleńca, Kosewa, Liskowa, Lipnicy, Żydowa, Łaszczyna, Wrześni, Szczecina i Kołaczkowa. Sternik, jak co roku doszedł do finału, w którym ustąpił jedynie gospodarzom i finalnie zajął II miejsce.

Było to ciekawe doświadczenie.