Poniżej umieszczamy informację dot. zawieszenia działalności Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego

 

Informacja dot. zawieszenia działalności SPWD