Proszę o zapoznanie się z poniższą informacją dot. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

 

ZFŚS – informacja dot. składania wniosków