Proszę o zapoznanie się z poniższą informacją dot. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

Ogłoszenie ZFŚS