Poniżej link do informacji Dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

W ramach korzystania ze świadczeń ZFŚS będzie przyznawana pomoc finansowa w okresie Świąt Bożego Narodzenia:

Informacja o terminach składania wniosków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych