Poniżej link do informacji Dyrektora dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń
w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

Informacja o terminach składania wniosków ZFŚS