Poniżej link do informacji Dyrektora dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń
w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie informuje że, w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, na wniosek osób uprawnionych przyznawana będzie pomoc finansowa w okresie Świąt Bożego Narodzenia.