Informacja dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń
w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Centrum opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie informuje,
że w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, na wniosek osób uprawnionych, korzystających z urlopu wypoczynkowego w miesiącach maj – wrzesień 2019 r. rozpatrywane będą wnioski o dofinansowanie do wypoczynku.

Wniosek o przyznanie świadczenia wraz z podpisaną klauzulą informacyjną oraz kserokopią wniosku urlopowego podpisanego przez bezpośredniego przełożonego można składać do dnia 18 czerwca 2019 r. Wnioski złożone po tym terminie zostaną rozpatrzone w późniejszym terminie.

Wzór wniosku oraz klauzula informacyjna do pobrania na stronie internetowej Centrum, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Centrum, w zakładce Informacje o Centrum – dokumenty do pobrania.