Udostępniamy harmonogram zajęć realizowanych w ramach programu „Rejs ku dorosłości”.

Uczestnikom przypominamy o obowiązku zgłaszania ewentualnych nieobecności do Mentorek usamodzielnienia.

Rejs ku dorosłości- harmonogram roczny- edycja 2019-2020