Harmonogram wsparcia Placówek Wsparcia Dziennego przez Mobilny Zespół Specjalistów – listopad 2019