Na podsumowanie projektu „CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA”, powstała fotoksiążka. Głównym celem tego projektu była integracja międzypokoleniowa wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza oraz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. M. Boruty-Spiechowicza, ale przede wszystkim projekt ten w swoim założeniu miał być okazja do wymiany myśli, doświadczeń i emocji. Seniorzy mogli podzielić się swoją wiedzą i przeżyciami. Natomiast dzieci doświadczyły ducha wolontariatu – dzielenia się swoim czasem i uwrażliwienia na potrzeby innych. Działaliśmy razem i uczyliśmy się siebie, poznaliśmy historię i tradycje, a przede wszystkim rozmawialiśmy.

Książka jako powędrowała do uczestników projektu – wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego oraz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej i wywołała falę wspomnień i wzruszeń.

Projekt odbywał się w dniach 14.11.2018 – 21.12.2018