W związku ze  Światowym Dniem Ziemi dzieci z PO-W „Dom nad jeziorem” ruszyły na pomoc planecie. W ruch poszły łopaty, grabie, śmieci zostały w mig zmiecione z okolicy.