Właśnie z tej okazji w miniony poniedziałek, w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie odbyły się uroczystości, w trakcie których Prezydent Miasta Szczecin, Pan Piotr Krzystek wręczył nagrody osobom wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami. Nagrody zostały wręczone pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawicielom miejskich służb, policji, organizacji pozarządowych, kościołów, przedstawicielom samorządu gminnego i wojewódzkiego.
W tym roku z Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie im. Konstantego Maciejewicza, nagrody odebrały Pani Krystyna Warachowska, Pani Jolanta Turkiewicz oraz Pani Grażyna Zatwarnicka.