Dzieci zapoznawały się z licznymi zawodami jakie mogą wykonywać kobiety. Podczas zabaw i gier poznawały różne formy okazywania szacunku kobietom. Na koniec chłopcy wręczyli dziewczynkom własnoręcznie zrobione kwiatki. Wszyscy wspólnie uczestniczyli w słodkim poczęstunku przy dźwiękach muzyki.