Dzień dobry
nadal pozostają wolne miejsca dla rodzin wychowanków PWD w programie „Sztuka Budowania”

To już ostatnia edycja, zatem ostatnia okazja do udziału rodzin wraz z dziećmi w programie podnoszącym kompetencje ale i umożliwiającym wspólne, rodzinne wyjazdy – weekendowe i wakacyjny.

Bardzo proszę, przyjrzyjcie się jeszcze raz rodzinom, z którymi pracujecie. Może jeszcze ktoś się skusi?

Zapraszam do składania zgłoszeń do dnia 10.11.2021 r. 

Bardzo proszę o zapoznanie się z załączonym programem, wytypowanie i zgłoszenie rodzin do udziału w programie.

Zapraszamy do udziału rodziny, które potrzebują podniesienia kompetencji w różnych zakresach życia.

Opis programu i wstępny rozkład zajęć w załączniku.

WYPEŁNIONE „KARTY ZGŁOSZENIA” NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM (UL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 66 W SZCZECINIE) LUB BEZPOŚREDNIO U MNIE.
Kartę zgłoszenia wypełniamy na dane wychowanka PWD (jeśli mamy w placówce kilkoro dzieci z danej rodziny to wypełniamy tylko na jedno dziecko) a następnie w odpowiedniej rubryce wypisujemy cały skład osobowy rodziny, zaznaczając które dzieci również są wychowankami PWD.

Po zakończeniu naboru mailowo powiadomię kierowników PWD o zakwalifikowaniu uczestnika (czyli rodziny).
Po zakwalifikowaniu do tej formy wsparcia konieczne będzie wypełnienie pozostałych dokumentów uczestnika, które prześlę i objaśnię w mailu o kwalifikacji.

w razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego

Agnieszka Rokita-Żeluk

załączniki:
OPIS PROGRAMU
karta zgłoszenia – Sztuka Budowania
Oświadczenie opiekuna -załącznik do Karty zgłoszenia – „Sztuka budowania”

Przypominamy, że projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn. Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, które na każdym etapie mogą zgłaszać indywidualne potrzeby.