Dzień dobry
Rozpoczynamy nabór do III edycji programu „Sztuka budowania” dla całych rodzin wychowanków PWD.
Zapraszamy do udziału rodziny, które potrzebują podniesienia kompetencji w różnych zakresach życia.

Opis programu i wstępny rozkład zajęć w załączniku.

NABÓR TRWAĆ BĘDZIE OD 16 WRZEŚNIA DO 6 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

WYPEŁNIONE „KARTY ZGŁOSZENIA” NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM (UL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 66 W SZCZECINIE).
Kartę zgłoszenia wypełniamy na dane wychowanka PWD (jeśli mamy w placówce kilkoro dzieci z danej rodziny to wypełniamy tylko na jedno dziecko) a następnie w odpowiedniej rubryce wypisujemy cały skład osobowy rodziny, zaznaczając, które dzieci również są wychowankami PWD.

Po zakończeniu naboru mailowo powiadomię kierowników PWD o zakwalifikowaniu uczestnika (czyli rodziny)
Po zakwalifikowaniu do tej formy wsparcia konieczne będzie wypełnienie pozostałych dokumentów uczestnika, które prześlę i objaśnię w mailu o kwalifikacji.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego

OPIS PROGRAMU
karta zgłoszenia – Sztuka Budowania
Oświadczenie opiekuna -załącznik do Karty zgłoszenia – „Sztuka budowania”

Przypominamy, że projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn. Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, które na każdym etapie mogą zgłaszać indywidualne potrzeby.