Pomimo, że pogoda podczas tegorocznych wakacji nas nie rozpieszcza, staramy się wykorzystać w sposób konstruktywny każdy dzień, w którym chociaż na chwilę zaświeci słońce. Nie było nam dane pluskać się w wodach jez. Głębokie, ale mogliśmy podziwiać piękno przyrody spacerując wokół niego.